Nederland is een welvarend land. Er wordt volop gebouwd, maar tegelijkertijd heeft Nederland een tekort aan personeel in de bouw. Mocht er de komende jaren niks veranderen dan zullen bouwbedrijven toch moeten innoveren en de bouwprocessen zoveel mogelijk moeten automatiseren. boekhoudingskantoren kunnen hierbij begeleiden of het kan uitbesteed worden. Benieuwd naar de rol die boekhoudingskantoren kunnen bieden bij het automatiseren van bouwprocessen?

 

Hoe gaat het met de bouw?

Zoals net al benoemt is, is er overvloed aan werk. Maar er is een personeelstekort bij bouworganisaties. Om deze tekorten te verminderen, zullen bouwbedrijven moeten investeren in automatisering. Een voorbeeld daarvan is digitale urenregistratie. Als de uren van werknemers digitaal worden doorgegeven, bevordert dat de facturatie en kan er eerder betaald worden.

 

Investeren in automatisering

De vraag is veel naar bouwbedrijven is veel groter dan het aanbod. Dat is niet altijd zo geweest. Jaren geleden was er nog een overvloed aan bouwbedrijven en personeel en daarom moesten bedrijven zuinig zijn met de financiën. Daardoor werd er weinig geïnvesteerd in de automatisering en dat is de reden waarom bedrijven nu wat achter lopen op het gebruik van de nieuwste technologieën in de bouw. Terwijl er de laatste jaren veel mogelijkheden zijn ontstaan. Nog een voorbeeld daarvan is: alle materialen en personeelskosten worden via software in kaart gebracht en zo kunnen projectleiders in de bouw gemakkelijk onderhandelen in de prijs, omdat zij via die software alles meteen kunnen inzien en bekijken of prijsverlaging mogelijk is.

 

Technische ontwikkelingen

De bouw is een hele oude sector en men die in de bouw werkt, denkt erg traditioneel. Maar nu er nieuwe technologieën op de markt zijn gebracht, kunnen sommige werktaken geautomatiseerd worden. De inspectie van de bouwplaats kan bijvoorbeeld een snel uitgevoerd worden wanneer er gebruik gemaakt wordt van drones. Ook 3D printer zullen steeds belangrijker worden en zo worden bouwprojecten beter in beeld gebracht.

 

Boekhoudingskantoren kunnen helpen bij het automatiseren en bij de boekhouding voor in de bouw – Doomen & Quist. Zodat de productiviteit van het weinige personeel in de bouw gemaximaliseerd wordt.