Veel mensen wonen in een huis met betonnen vloer en tussenvloer. Bij het storten van de vloeren is cement gebruikt. In het cement is een bewapening aangebracht en daardoor kan na verloop van jaren schade aan het beton ontstaan. Veelal ontstaat de schade aan de bewapening. De bewapening in het beton kan gaan roesten. Er wordt dan gesproken van betonrot. Dit is een term die in het dagelijks leven gebruikt wordt om bepaalde schade aan het gewapende beton aan te duiden. Vaak begint de bewapening in de betonvloeren te roesten. Dit roesten (roest zet uit in het beton) is dus een expansieve reactie. Deze reactie kan tot gevolg hebben dat het beton gaat barsten.

 

De oorzaak van betonrot

Het proces van het roesten van de bewapening in de betonvloeren is natuurlijk zeer nadelig voor de noodzakelijke hechting van het beton. Als de hechting van het beton aan de bewapening minder wordt, dan heeft dat direct gevolgen voor de sterkte en stevigheid van de betonelementen. Als de betonrot ernstige gevolgen aanneemt, dan komt de veiligheid van de gebruikers in gevaar. Dit doordat de gehele constructie onveilig aan het worden is. In de praktijk ontstaat het betonrot aan het einde van de levensduur. Ook komt het voor dat de betonelementen niet goed ontworpen zijn of dat de werkzaamheden bij het storten van de betonvloeren niet goed uitgevoerd zijn.

 

Kan betonrot gevaarlijk zijn?

Bij het opmerken van betonrot is het belangrijk om daar direct aandacht aan te besteden. Als er geen aandacht aan wordt besteed, dan kan dat gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de veiligheid. Het beton kan immers bij betonrot afbreken en afbrokkelen. De meest bekende betonvloeren in Nederland zijn de Kwaaitaalvloer en Mantavloer.

 

Wat is eigenlijk een Kwaaitaalvloer en een Manta vloer?

Er is een groot verschil tussen een Kwaaitaalvloer en een Manta vloer. Een vloer van Kwaaitaal is te herkennen aan de lengte van de delen. Deze zijn 50 centimeter breed. De vloer van Manta heeft bredere delen. Deze delen zijn 120 centimeter.

 

De vloeren van Kwaaitaal

Naast de lengte van 50 centimeter zijn de vloeren van Kwaaitaal ook te herkennen aan de gewelfde onderkant van de gebruikte elementen. Deze elementen zijn 50 milimeter breed en 180 of 205 millimeter hoog. Daarnaast is een vloer van Kwaaitaal te herkennen aan het feit dat de naam van Kwaaitaal aan de kopse kant is ingegraveerd. Het is belangrijk om deze vloeren regelmatig te (laten) inspecteren op betonrot.
De vloeren van Manta Een vloer van Manta is eenvoudig te herkennen aan de twee betonbalken (ribben genoemd) met aan de bovenzijde een dunne vloerplaat ertussenin. Een vloer van Manta noemt men daarom ook wel een ribcassettevloer. De elementbreedte is 1.200 millimeter en de vloerplaat is 55 millimeter en zit gespannen tussen twee ribben. Ook de Manta vloeren dienen regelmatig gecontroleerd te worden op betonrot.

 

Repareren van betonrot

Bij regelmatige controle van de betonvloeren kan je vroegtijdig de betonrot ontdekken en passende maatregelen treffen voor herstel. In Nederland zijn er verschillende gespecialiseerde bedrijven die betonrot kunnen verhelpen en de veiligheid van de bewoners kunnen borgen.

 

Betonrot repareren, zoals bij Kwaaitaal en Manta vloeren