Bij bouwbedrijven net als bij andere bedrijven gebeuren regelmatig bedrijfsongevallen. Uit een onderzoek is gebleken dat in Nederland in 2011 nog 76.000 behandelingen plaatsvonden op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis als gevolg van een arbeidsongeval. 80 personen overleden zelfs aan een arbeidsongeval.

 

De sector waarbij het meeste ongevallen plaatsvonden die tot een SEH-behandeling leidden was in 2011 de bouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de kans op een (ernstig) ongeval in de bouw en de land- en tuinbouw groot was. Hierbij liepen mannen een veel groter risico dan vrouwen en ook jongere medewerkers liepen een grotere kans op een arbeidsongeval dan ouderen.

 

Ongevallen voorkomen

Wanneer jongeren een bouwopleiding volgen zouden zij beter moeten worden voorbereid op de risico’s en de gevaren van werken in de bouw, zodat ongevallen beter voorkomen kunnen worden. Daarnaast kunnen werkgevers hun werknemers ook inlichten en voorbereiden op de risico’s en eventuele veiligheidsmaatregelen treffen.

 

Bedrijfshulpverlening

Het beste is natuurlijk altijd om calamiteiten en bedrijfsongevallen te voorkomen, maar wanneer er voorvallen zijn, dan moeten er ook mogelijkheden zijn voor werknemers en eventuele bezoekers om opgevangen en verzorgd te worden. Daarom moeten bouwbedrijven, maar ook bedrijven in andere sectoren hun bedrijfshulpverlening goed op orde hebben. Bedrijven met één of meerder werknemers zijn verplicht om op de werkvloer een bedrijfshulpverlener aanwezig te hebben. Het aantal BHV’ers in een organisatie heeft te maken met de grootte en werkzaamheden van het bedrijf. Dit wordt bepaald in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van een organisatie. Hierbij worden bepalde factoren zoals het gemiddeld aantal bezoekers bij het bedrijf, het aantal uren dat de werknemers aanwezig zijn en het aantal werknemers opgenomen. De branche is ook belangrijk voor het bepalen van de hoeveelheid bhv’ers. Omdat er in de bouw meer bedrijfsongevallen plaatsvinden, zullen er ook meer bhv’ers aanwezig moeten zijn.

 

BHV cursus volgen

Omdat het wettelijk verplicht is om bhv’ers in dienst te hebben kunnen werkgevers er voor kiezen om verschillende werknemers een BHV cursus aan te bieden. Een voorbeeld van een opleider is bijvoorbeeld G4S veiligheidstrainingen. Bij G4S worden BHV cursussen aangeboden waarbij in een combinatie van theorie en praktijk verschillende onderwerpen aan bod komen. Bij G4S wordt ook geburik gemaakt van trainingslocaties waarbij levensechte situaties nagebootst worden, tevens wordt er gebruik gemaakt van lotusslachtoffers, waardoor cursisten zich echt in noodsituaties leren inleven.