Dit artikel gaat over kantoorunits en verdiepingsvloeren. Wat bedoelen daarmee en wat zijn hun voordelen.

 

Wat is een kantoor unit

Met kantoorunits bedoelen we kant-en-klare constructies, die als kantoorruimtes kunnen dienen. Je kunt ze huren en kopen. Als je er een huurt, dan kan daarbij een lap grond zijn inbegrepen. Als je kort huurt, dan is het prettig als de unit al veel voorzieningen heeft, bijvoorbeeld meubilair, airconditioning, verlichting en een internetaansluiting. Als je een unit lang wilt gebruiken, wellicht een paar jaren, dan is huren of kopen met name een kostenafweging. Het grote voordeel van een unit is, dat je in korte tijd een kantoorruimte kan hebben, klaar voor gebruik. Doorgaans worden ze tijdelijk gebruikt. Een andere voorname eigenschap is dat ze verplaatsbaar zijn. Een unit kan desgewenst snel op een andere plek worden neergezet.

 

 

Wat is een verdiepingsvloer

Verdiepingsvloeren zijn vloeren die op zichzelf staan. Dat betekent dat die alleen op de vloer steunen, die als basis dient. Hoewel verdiepingsvloeren vaak tegen een muur aan staan, is dat niet noodzakelijk. Een dergelijk vloer kan worden toegevoegd aan een ruimte om meer vloeroppervlak te creëren. Om dit mogelijk te maken, dient het dak van de ruimte, waar de verdiepingsvloer wordt geplaatst, voldoende hoog te zijn. Waar de vloer voor kan worden gebruikt, hangt van diens constructie af. Doorgaans kunnen ze heel snel worden neergezet, als ze uit standaard onderdelen bestaan. Ze zijn ook betrekkelijk snel weer uit elkaar te halen en eventueel te verplaatsen. Ze worden echter niet per se voor die reden gebruikt. Ze kunnen heel goed in een semi permanente behoefte voorzien. Voor de volledigheid noemen enkele andere namen, waarmee ze worden aangeduid, namelijk entresol-, tussen- en mezzaninevloer.

 

Voordelen van de combinatie

Van zowel een kantoorunit als een verdiepingsvloer hebben we gezien, dat ze zeer snel gereed zijn voor gebruik. Ze zijn heel modulair. Als je meer ruimte wilt, dan is dat snel toe te voegen. Ze zijn goed te verplaatsen. Dus ideaal als we het over een dynamische omgeving hebben, waar herinrichtingen regelmatig nodig zijn. In dat opzicht past de combinatie goed in elkaar. Voor de volledigheid wijzen we erop, dat er wel een manier moet zijn om een unit op een verdiepingsvloer te plaatsen. Buiten is dat minder een probleem

dan binnen.

 

De voordelen van een kantoorunit in combinatie met een verdiepingsvloer