De overheid heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2020 energieneutraal te gaan bouwen. Langzamerhand ontstaan steeds meer initiatieven om hiermee ervaring op te doen. Smijers EnergieAdvies kan uw organisatie ondersteuning bieden in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Op basis van een aantal concepten, wordt samen met de klant een definitieve keuze gemaakt. Dit concept wordt vervolgens uitgewerkt tot een bestek met een kostenraming. Eventueel kan ook de aanbesteding verzorgd worden.

 

Energieneutrale nieuwbouw

Door een integratie van moderne technieken en installaties is het mogelijk om tot een optimale oplossing te komen. Op dit moment zijn er al talloze voorbeelden van combinaties van verwarming, warm tapwater en ventilatiesystemen. Oplossingsrichtingen op gebied van energieneutraal bouwen kunnen als volgt ingestoken worden:

 

  • een elektrische warmtepomp combi met bodemwarmtewisselaar, waarbij de elektriciteit opgewekt wordt d.m.v. zonnecellen. Regenereren van de bodem gebeurt d.m.v. koeling in de zomer, een zonnecollector of eventueel een energiedak.
  • een groot zonnecollectorsysteem met zeer groot buffervat, aangevuld met een houtpelletkachel voor de echte winterdagen wanneer het zonneboilersysteem de warmtevraag niet meer volledig kan dekken.
  • Door te investeren in dergelijke systemen kan je jouw energieprestaties verbeteren. Op Energielabelprijzen.nl lees je precies hoe het werkt met met het energielabel voor woningen.

 

Uitgangspunt: goede isolatie

In beide gevallen geldt als uitgangspunt dat de woning zeer hoogwaardig geïsoleerd worden met een Rc van minimaal 4 m2K/W tot aan isolatiewaarden die toegepast worden in een passiefhuis (8 – 10 m2K/W). Ook een intelligent ventilatiesysteem (CO2-sturing of balans met wtw) en laagtemperatuurverwarming zijn essentieel om tot een optimaal resultaat te komen. Daarbij geldt: hoe groter het verwarmend oppervlak (denk aan wandverwarming en vloerverwarming), hoe comfortabeler de woning en hoe lager de energiebehoefte.

 

Energieneutrale bestaande bouw

Langzamerhand ontstaan er ook steeds meer initiatieven om bestaande woningen te transformeren tot energieneutraal. Vanzelfsprekend heeft dit wat meer voeten in de aarde dan bij een nieuwbouwwoning. Funderingen zijn meestal ongeïsoleerd, vloeren soms ontoegankelijk en bestaande spouwmuren kennen hun beperkingen op gebied van na isolatie. Ook op gebied van installaties zijn er soms beperkingen: er is al een bestaand ventilatiesysteem, cv-ketel heeft vaak een hoog-temperatuur afgiftesysteem etc. Des te groter de uitdaging om ook deze bestaande woningen ingrijpend te verbeteren tot het niveau energieneutraal.