Het streven naar duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs kan alleen worden geoperationalsserd als zowel studenten, docenten, bestuurders, en bedrijven actief een bijdrage leveren.

 

Handelingsperspectieven

Op de volgende pagina’s staan handelingsperspectieven voor de verschillende actoren in het onderwijs. Bekijk de mogelijkheden om als student, docent, onderwijsdirecteur, vertegenwoordiger van een bedrijf of een maatschappelijke organisatie bij te dragen aan de integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs.

 

Ondersteuning op maat

Bijna elke hogeschool of universiteit heeft een vast contactpersoon vanuit DHO, die weet wat er bij u op de instelling speelt. Wilt u weten wie de contactpersoon is voor uw hogeschool of universiteit, ga dan naar het overzicht van instellingen en contactpersonen.

 

Maatschappelijke Organisatie

Discussies over duurzame ontwikkeling spelen een belangrijke rol in het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Langetermijnaspecten van milieu, armoede en eerlijke welvaartsverdeling en concreet operationaliseren van duurzame ontwikkeling worden steeds vaker vast onderdeel van beleid en bedrijfsvoering.

 

DHO

Om de transitie naar een duurzame samenleving te kunnen maken is innovatie van het hoger onderwijs van groot belang. De studenten van nu zijn immers de managers, onderzoekers, technici en beleidsmakers van de toekomst.  DHO heeft als doel om het concept duurzame ontwikkeling die plaats in de leeromgeving van studenten te geven die het verdient gezien het maatschappelijk belang ervan. Studenten dienen in het reguliere onderwijs de mogelijkheid te krijgen om te werken aan competenties die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling.

 

Samenwerking

Hierbij is samenwerking met maatschappelijke organisaties essentieel. Enerzijds omdat studenten in maatschappelijke organisaties de nodige ervaringen op kunnen doen en zich competenties eigen kunnen maken. Anderzijds omdat maatschappelijke organisaties ook werken aan duurzame ontwikkeling en dat er gezocht dient te worden naar middelen om elkaar te versterken. Daarom vergaderen in Amsterdam diverse partijen met elkaar om ideeën op tafel te leggen en brainstromen over mogelijke samenwerking.