De Ultimaker 3D printer in de les gebruiken wordt steeds meer de standaard. Dat komt onder andere doordat de printer vooral geschikt is voor allerlei soorten opdrachten. Het is bijvoorbeeld net zo gemakkelijk om het 3D printen in te zetten voor onderzoek en ontwerp, als het is voor productie. Daardoor zijn er dus ook veel opleidingen die waarde kunnen hebben van het toevoegen van de 3D printer aan het lesmateriaal. Zeker waar het gaat om bijvoorbeeld design of vernieuwing kan dit element een vaste plek krijgen. Dat is wat het ook allemaal leuker maakt.

Aan de slag met eigen ideeën


Werken met de Ultimaker 3D printer als lesmateriaal is vooral ook leuk omdat alles mogelijk lijkt. Het is het type printer dat op te bouwen is naar eigen inzicht. Daarnaast is het zo dat er met allerlei soorten filament te werken is. Door de printer zelf in te richten en voor eigen materiaal te kiezen, kan heel gericht worden gezorgd voor een goede uitwerking. Dit is wat voor veel leerlingen van grote waarde kan zijn. Er wordt bovendien ook steeds meer mogelijk met allerlei vernieuwende materialen. Ook dit is wat van waarde kan zijn in het onderwijs.

Voor veel soorten opleidingen


Aan de slag gaan met de Ultimaker 3D printer in de les kan in allerlei soorten opleidingen van waarde zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan opleidingen in ontwerp. De moderne printer kan voldoen aan alle wensen en eisen zoals die tegenwoordig gelden. Ze sluiten daardoor ook perfect aan op wat er nodig is in deze opleidingen. Denk dan aan de nieuwe technieken als rapid prototyping of denk aan dual extrusion. Het is altijd fijn om studenten al op jonge leeftijd de waarde van dit soort zaken te kunnen leren. Daardoor kan je ze beter voorbereiden op de maatschappij.

Onderwijs op vernieuwende wijze


De Ultimaker 3D printer in de les gebruiken om opdrachten mee uit te voeren is natuurlijk ook interessant vanwege het vernieuwende karakter. Het is een manier om te zorgen dat school en maatschappij beter op elkaar aansluiten. Het is een manier om professioneler te werken. Dit is natuurlijk ook wat in het belang is van leerlingen en studenten. Het is juist om die reden ook belangrijk om voor een 3D printer te kiezen die alle mogelijkheden beidt die je nodig hebt. Daarom is juist het werken met de Ultimaker van grote waarde te noemen voor de opleiding.