Als je over de wegen van Nederland rijdt, is het makkelijk om de gladde oppervlakken die je in staat stellen om comfortabel auto te rijden als vanzelfsprekend te beschouwen. Maar achter elke goed onderhouden asfaltweg gaat een zorgvuldig proces schuil. Welke stappen worden genomen bij het maken van een asfaltweg? Gebaprojecten is een familiebedrijf met expertise op onder andere het gebied van asfalt. 

Plannen en ontwerpen

Voordat er wordt begonnen, spelen een aantal aspecten een grote rol om ervoor te zorgen dat de weg aan alle vereisten voldoet. Hierbij zijn een zorgvuldige planning en ontwerp van groot belang. Ingenieurs en landmeters beoordelen de locatie en houden rekening met verschillende factoren zoals hoeveel verkeer er komt, wat de bodemgesteldheid is en de drainage vereisten. Hierna maken ze plannen, bepalen de uitlijning van de weg en het noodzakelijke wegmeubilair, zoals stoepranden en veiligheidsvoorzieningen. De volgende stap is het voorbereiden van de bouwplaats. Dit betekent dat bestaande constructies worden weggehaald, net als vegetatie of puin die het proces van wegenbouw kunnen belemmeren. Het opruimen is belangrijk om goed te kunnen beginnen met de volgende stappen en zorgt voor een veilige en efficiënte werkomgeving voor de wegenbouwers. 

Grondwerken en fundering

Het creëren van een stabiele fundering is belangrijk voor de levensduur van een asfaltweg. Hieronder wordt het afgraven en egaliseren van de grond verstaan. Hierna wordt de onder basis toegevoegd, voor sterkte en stabiliteit. Hierna wordt verdergegaan met het leggen van de basislaag. Deze laag draagt bij aan de sterkte en stabiliteit van de weg. Gevolgd door de basislaag wordt de bindmiddellaag aangebracht, deze dient als overgangslaag tussen de basislaag en de slijtlaag, zorgt voor extra ondersteuning en een glad oppervlak waar voertuigen op kunnen rijden. Voor de definitieve slijtlaag wordt aangebracht, wordt het wegdek goed voorbereid. Eventuele onregelmatigheden zoals kuilen worden verholpen. Ook wordt het oppervlak goed gereinigd, zodat vuil verwijderd wordt, dit zou de hechting tussen de asfaltlagen kunnen belemmeren. Ook worden wegmarkeringen, zoals rijbaanscheidingen of oversteekplaatsen voor voetgangers, zorgvuldig gemarkeerd. De slijtlaag is de bovenste laag van de asfaltweg en zorgt voor een glad, antislip en mooi oppervlak. Deze laag wordt aangebracht met behulp van speciale machines om voor een goede verdichting en een uniforme afwerking te zorgen. 

Afwerking

Als de slijtlaag is gelegd, wordt begonnen met de laatste hand. Om de veiligheid van weggebruikers te garanderen, worden verkeersborden en veiligheidsbarrières geplaatst. Ook het herstel van de omliggende gebieden kan deel uitmaken van de afwerking om het uiterlijk en de integratie van de weg in de omgeving te verbeteren. Het is nu niet zo dat je helemaal geen omkijken meer hebt naar een asfaltweg. Omdat deze wegen intensief gebruikt worden, zijn ze gebaat bij goed onderhoud en beheer. Door zware belasting, weersinvloeden of strooizout kan er slijtage ontstaan in de vorm van scheuren of gaten. Door preventief onderhoud uit te laten voeren kunnen grotere reparaties in de toekomst voorkomen worden.